(BĐT) - Công ty ĐG HD Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/03/2019 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:

Tài sản 1 (TS 1): QSDĐ 1.233 m2 ONT, thuộc thửa 950, TBĐ19 tại Lộc Hưng, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản 2 (TS 2): QSDĐ 1.537 m2 LUA, thuộc thửa 390, TBĐ14;

Tài sản 3 (TS 3): QSDĐ 1.447 m2 LUA, thuộc thửa 393, TBĐ14;

Tài sản 4 (TS 4): QSDĐ 1.363 m2 ONT, thuộc thửa 354, TBĐ 14;

Tài sản 5 (TS 5): QSDĐ 1.289 m2 LUA, thuộc thửa 395, TBĐ14 cùng tại  xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Giá khởi điểm: 2.721.600.000 đ. Trong đó: TS 1 là 671.400.000 đ; TS 2, 3, 4, 5 là 2.050.200.000 đ. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Đ/c: Số 28C - 28D Phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tổ chức đấu giá: Công ty ĐG HD Bến Thành, số 336An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00, ngày19/03/2019 tại số 336 An Dương Vương, P4, Q5, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày18/03/2019 đến 17h00 ngày 20/03/2019, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Tổ chức,cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty ĐG HD Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá: Lúc 09h30, ngày 21/03/2019 tại số 336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Liên hệ: 028.66820690.