Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) ủy quyền như sau:
Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư