Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum

Địa chỉ: Số 73 (số cũ 01) Bùi Văn Nê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 11a, tờ bản đồ số 05, tại: phường Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo GCN số C 414292 do UBND thành phố Kon Tum cấp ngày 29/8/1994 mang tên bà Lê Thị Thúy Liễu. Diện tích còn lại là: 11.159,2 m2, trong đó: 205,2 m2 đất ở và 10.954 m2 đất vườn. Sau khi đo đạc thực tế, diện tích đất là 11.053,1 m2, trong đó đã trừ diện tích thu hồi đường Hồ Chí Minh là 194,8 m2 đất ở. Diện tích sau khi thu hồi và đo đạc thực tế giảm so với GCN là 106,1 m2. Trên đất có các công trình xây dựng và một số cây trồng. (Tài sản trên đất chưa được chứng nhận sở hữu).

01


phường Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

7,112,824,945

1,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 17/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 19/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 19/04/2022 - 17:00 17/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum. Số tài khoản: 0761 002378899 Tại ngân hàng: Vietcombank tỉnh Kon Tum. Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank Kon Tum

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 20/05/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum. Địa chị: 444 Trần Phú - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 8
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 9
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 10
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 11
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 12
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 13
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 14
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 15

Chuyên đề

Kết nối đầu tư