Ngày 20/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh PGL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh PGL

Địa chỉ: 648/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0907040316

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku

Địa chỉ: 119 Trần Quý Cáp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 15/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 28/03/2022 - 17:00 15/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điều kiện: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của luật đấu giá tài sản năm 2016. Cách thức đăng ký tham gia: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hoặc đăng ký tham gia đấu giá LH tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh PGL - địa chỉ: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/04/2022

Địa điểm: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chuyên đề

Kết nối đầu tư