Ngày 20/10/2023, đấu giá quyền thuê Căn tin tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2023 do Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt.

Người có tài sản: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Đ/c: Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Đấu giá tài sản: 03 căn tin cung cấp dịch vụ ăn uống (1826 m2).

Tổng giá khởi điểm: Quyền thuê Căn tin là 2.722.385.000 đồng.

Tiền đặt trước: Chi tiết cụ thể trong hồ sơ.

Xem tài sản: Từ ngày 11/10/2023 đến ngày 12/10/2023, tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký: Từ ngày 05/10/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2023 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 16 giờ 30 ngày 19/10/2023.

Thời gian công bố giá: 14 giờ 00 phút ngày 20/10/2023.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có đủ điều kiện mua hồ sơ theo luật đấu giá và theo thông báo, Quy chế niêm yết tại công ty.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

Chuyên đề