(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Hồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do Trường THCS Minh Thành ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi công trình: Nhà học 4 tầng cũ Trường THCS Minh Thành thành phố Thái Bình.

Trường THCS Minh Thành, thành phố Thái Bình.

Ngày 20/9/2021, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi công trình tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi công trình tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 20/9/2021, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi công trình tại tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 20/9/2021, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi công trình tại tỉnh Thái Bình ảnh 4
Ngày 20/9/2021, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi công trình tại tỉnh Thái Bình ảnh 5