(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Ngày 20/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 20/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 20/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4