(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do UBND thành phố Uông Bí ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 31 ô đất gồm: 17 ô thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xen cư tại khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, 04 ô thuộc Quy hoạch khu dân cư khu 8 phường Quang Trung, 09 ô thuộc Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồi Hang Hùm, phường Quang Trung, 01 ô thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư xen cư tại khu 9 phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

UBND thành phố Uông Bí

Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 ô đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 ô đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 ô đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 ô đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 ô đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 ô đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6