(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Si Ma Cai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 02 thửa đất tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Cụ thể, thửa đất 107, diện tích 137,9 m2 x 7.500.000 đồng/m2 = 1.034.250.000 đồng; thửa đất 108 diện tích 123,5 m2 x 7.500.000 đồng/m2 = 926.250.000 đồng. Tổng giá khởi điểm của 02 thửa đất (chưa bao gồm lệ phí trước bạ) là: 1.960.500.000 đồng (Một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Si Ma Cai

Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 20/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3