(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới ủy quyền như sau:

Khai thác tận thu gỗ rừng trồng của Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, cụ thể như sau: Loài cây khai thác: Keo tai tượng trồng năm 2002 từ nguồn vốn JBIC. Nơi có tài sản: Khoảnh 5, tiểu khu 283, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng số cây tận dụng: 89 cây Keo tai tượng

Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới

Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác tận thu 89 cây Keo tai tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác tận thu 89 cây Keo tai tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác tận thu 89 cây Keo tai tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác tận thu 89 cây Keo tai tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác tận thu 89 cây Keo tai tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5