(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do Viễn thông Nam Định ủy quyền như sau:
Ngày 20/9/2021, đấu giá cáp đồng và tủ hộp cáp đồng tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá cáp đồng và tủ hộp cáp đồng tại tỉnh Nam Định ảnh 2