(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý chi phí vận chuyển, tháo dỡ và vật tư thu hồi 02 trụ Anten trên đỉnh Núi Bà Đen của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 158.402.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 17/9/2019 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp ngày 12&13/9/2019, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 20/9/2019 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.