(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất diện tích 176 m2 và tài sản gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 57 tại địa chỉ: Tổ dân phố 2A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh. Địa chỉ: Khu nhà ở Anh Dũng 6, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 2.305.600.000đ (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/hồ sơ.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/08/2019 đến hết ngày 17/09/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/09/2019 đến hết ngày 10/09/2019 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/09/2019 đến 16 giờ 00, ngày 19/09/2019 (trong giờ hành chính).

Điều kiện tham gia đấu giá: Các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 20/09/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.