(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) của 03 lô đất (lô O3-05, O3-09, O3-10) dự án Khu dân cư – Tái định cư nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân; thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Diệntích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Khu dân cư – Tái định cư và nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân

1

Lô O3-05

150

10.200.000

1.530.000.000

300.000.000

50.000.000

2

LôO3-09

150

10.200.000

1.530.000.000

300.000.000

50.000.000

3

Lô O3-10

150

10.200.000

1.530.000.000

300.000.000

50.000.000

Tổng cộng

450

4.590.000.000

900.000.000

Tổng giá khởi điểm: 4.590.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 10h30 ngày 17/09/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tiền đặt trước và phiếu trả giá: từ 08h00 đến 16h00 ngày 17/09/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản số 1014004363 tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Quảng Nam, chủ tài khoản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.

- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư – Tái định cư nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân và Khu dân cư phía Tây đường An Hà – Quảng Phú, phường An Phú.

6. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08h30 phút ngày 20/09/2019,tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: 101 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.