(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Đồn biên phòng Long Hòa – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 20/9/2019, đấu giá 3.615 m3 cát nhiễm mẵn tại TPHCM ảnh 1
Ngày 20/9/2019, đấu giá 3.615 m3 cát nhiễm mẵn tại TPHCM ảnh 2
Ngày 20/9/2019, đấu giá 3.615 m3 cát nhiễm mẵn tại TPHCM ảnh 3