(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2021 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp ủy quyền như sau:

Xe ô tô Toyota, loại Toyota – Corolla Altis; biển kiểm soát 61F- 1467 sản xuất năm 2002, Việt Nam.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp.

Ngày 20/8/2021, đấu giá xe ô tô Toyota – Corolla Altis tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 20/8/2021, đấu giá xe ô tô Toyota – Corolla Altis tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 20/8/2021, đấu giá xe ô tô Toyota – Corolla Altis tại tỉnh Bình Dương ảnh 3