(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 10.893,9m2 đất thuê tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang. Giá khởi điểm: 382.837.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

Ngày 20/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10.893,9m2 đất thuê tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 20/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10.893,9m2 đất thuê tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 20/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10.893,9m2 đất thuê tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ảnh 3