(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Điền Hải tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 20/8/2021 như sau:

UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền

Ngày 20/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt tại chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 20/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt tại chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 20/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt tại chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 20/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt tại chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4