(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2021 do Bệnh viện phổi Nghệ An ủy quyền như sau:

01 máy xét nghiệm sinh hóa tự động GA 400 – Hàng sản xuất GREINER – Đức; năm đưa vào sử dụng 2010 được thanh lý theo Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thanh lý tài sản Công

Bệnh viện phổi Nghệ An

Ngày 20/8/2021, đấu giá 1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động GA 400 tại tỉnh Nghệ An ảnh 1
Ngày 20/8/2021, đấu giá 1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động GA 400 tại tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 20/8/2021, đấu giá 1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động GA 400 tại tỉnh Nghệ An ảnh 3