(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Landpro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Móng Cái ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản thứ nhất: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ: 01 tàu sắt và 05 tàu xi măng bao gồm: khối lượng sắt của tàu, máy bơm, máy chạy tàu. Tài sản đã cũ, gỉ, hết giá trị sử dụng do vậy được đưa ra bán sắt vụn

Địa chỉ đơn vị có tài sản: Đường Chu Văn An, Phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh

Giá khởi điểm: 48.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng)

Người trúng đấu giá phải nộp tiền lệ phí trước bạ, và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật (không nằm trong giá bán).

Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

Tài sản thứ hai: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ: 29,0 m3 (Bằng chữ: Hai mươi chín phẩy không mét khối) cát nước mặn

Địa chỉ đơn vị có tài sản: Đường Chu Văn An, Phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh

+ Giá khởi điểm: 2.900.000 đồng. (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm ngàn đồng)

Người trúng đấu giá phải nộp tiền lệ phí trước bạ, và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật (không nằm trong giá bán).

+ Tiền đặt trước: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng)

+ Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

II. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tham gia đấu gia, tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công Ty đấu giá hợp danh Landpro hoặc Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Móng Cái.

2.3. Theo yêu cầu của chủ tài sản: Bán toàn bộ 2 tài sản, không bán lẻ. Khách hàng đăng ký phải đăng ký mua cả 2 tài sản

2.4. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/bộ hồ sơ

2.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); 01 bản Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu). Giấy nộp tiền

III. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 14/08/2020 tại trụ sở Công Ty đấu giá hợp danh Landpro hoặc Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Móng Cái.

3.2. Đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Móng Cái vào lúc 8h30 ngày 06,07/08/2020 để xem thực tế tài sản;

3.3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 09h00’ ngày 17/08/2020 tại hội trường Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Móng Cái

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) tại hội trường theo phương thức trả giá lên; Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản khách hàng đã xem;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Điện thoại: 0983.272.818