(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Trung tâm phát triển nhà ủy quyền như sau:
Ngày 20/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ảnh 1
Ngày 20/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ảnh 2