(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Păh ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 107/2209/HĐDVĐGTS, ngày 05/08/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Păh.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Păh. Địa chỉ: xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

Phế liệu: 1.500 kg phương tiện hư hỏng cắt bán phế liệu.

Giá khởi điểm: 8.250.000 đồng. (Bằng chữ: Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian xem tài sản: Ngày 12/08/2020 và 13/08/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/08/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/08/2020 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/08/2020.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyên Chư Păh.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.