(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2020 do Cục Quản lý Đường bộ III ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Quản lý Đường bộ III – Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng- Email: cqldb3@gmail.com

3. Tài sản đấu giá: Lô 05 xe ô tô đã qua sử dụng

Ngày 20/7/2020, đấu giá lô 05 xe ô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 20/7/2020, đấu giá lô 05 xe ô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại các Chi cục Quản lý đường bộ trực thuộc Cục Quản lý đường bộ III (Theo bảng kê trên).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ; 200.000 đồng/bộ hố sơ. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 17/7/2020, địa điểm xem tài sản tại các Chi cục Quản lý đường bộ trực thuộc Cục Quản lý đường bộ III (Theo bảng kê trên).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 17/7/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 17/7/2020; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 20/7/2020.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 20/7/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.