(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2020 do Đội quản lý thị trường số 4- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 4- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 20/07/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

4. Danh mục tài sản:

Tài sản 1:

Ngày 20/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Tài sản 2:

Ngày 20/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2

5. Thời gian, địa điểm bán nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 18/07/2020 tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

6. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

Tài sản 1:

- Giá khởi điểm: 1.208.000đ - Phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 150.000đ

Tài sản 2:

- Giá khởi điểm: 1.048.000đ - Phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 150.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 16, 17, 18/07/2020 (Trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 18/07/2020.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 18/07/2020 tại nơi có tài sản ( Đội QLTT số 4 - đường Lý Thường Kiệt, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị )

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

9. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty, nộp tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân (bản sao) để lưu hồ sơ.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (số vòng đấu : 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;