(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2022 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862946889

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank)

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP. HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 15/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 30/05/2022 - 17:00 17/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: Số 52, Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Điều kiện: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 20/06/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: Số 52, Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM