(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 20/6/2020 do Công an thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: Đường Lý Nam Đế, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá:

Tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1755/QĐ-XPVPHC. Giá khởi điểm: 23.900.000 đồng

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Công an thành phố Đồng Hới).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 4.780.000 đồng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020 tại Công an thành phố Đồng Hới.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6/2020 đến 19/06/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 20/6/2020 tại 19 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính: từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày làm việc).

Điện thoại: 0989.638.389.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 18/2020/TB-ĐG ngày 16/06/2020) 

Ngày 20/6/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1