(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2020 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Đ/c: Khu tái định cư, dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, Phố Nguyễn Chí Thanh, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 20/06/2020 tại Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: Thửa đất số 205, tờ bản đồ số 51, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (chi tiết tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Tổng giá khởi điểm: 52.345.000.000 đồng (năm mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi năm triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng chẵn).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 15/06/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và thẩm định hồ sơ: Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 17/06/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 17, 18, 19/06/2020.

(chi tiết có trong hồ sơ đấu giá).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, Phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại liên hệ: 02053.756.789 – DĐ: 0855.799.866.