(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2020 do Trung tâm PT Quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá:

- Lô A - ĐG06, gồm 08 thửa là: A2; A6; từ A-13 đến A-15; DT từ 120,0 m2 đến 126,0 m2. Giá khởi điểm: 27.300.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 450.000.000 đồng/thửa đất.

- Lô A - ĐG06, gồm 03 thửa là: từ A-22 đến A-24; DT từ 120,0 m2 đến 126,0 m2. Giá khởi điểm: 16.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/thửa đất.

- Lô B - ĐG06, gồm 16 thửa; từ B-17 đến B-32, DT khoảng 80,5 m2 đến 84,7 m2. Giá khởi điểm: 16.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng/thửa đất.

Bước giá:  200.000 đồng/m2. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/thửa đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/05/2020 đến ngày 18/06/2020 (giờ hành chính).

Tham khảo hồ sơ tại: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn và  http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/06/2020. Cách thức nộp, hình thức nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước qui định rõ tại hồ sơ mời đấu giá. Các trường hợp thông tin chuyển khoản sau 17h00, ngày 18/06/2020 sẽ không được công nhận.

Xem thực địa: Ngày 17/06/2020 và ngày 18/06/2020 tại khu ĐG06 thị trấn Quốc Oai, Hà Nội.

Xét điều kiện đấu giá: Ngày 19/06/2020 tại Trung tâm PT Quỹ đất huyện Quốc Oai.

Thời gian đấu giá: 08h00, ngày 20/06/2020 (Thứ 7) tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm PT Quỹ đất huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.3941.993; Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam. Đ/c: Số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.  Điện thoại: 0243.9842.728.