(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau:

Tài sản 01: Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khóm 1, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Diện tích thửa đất: 105,1 m2, thuộc thửa số 296-1 (thuộc tách thửa số 296-1 + Đường), tờ bản đồ số 09, loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT), thời hạn sử dụng đất: lâu dài. Giá khởi điểm: 1.556.110.600 đồng.

Tài sản 02: Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khóm 1, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Diện tích thửa đất: 505,7 m2, thuộc thửa số 296-3 (thuộc tách thửa số 296-3 + Đường), tờ bản đồ số 09, loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT), thời hạn sử dụng đất: lâu dài. Giá khởi điểm: 8.785.020.400 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 17/6/2019, tọa lạc tại: khóm 1, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 17/6/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

- Tiền đặt trước: Tài sản 1: 230.000.000 đồng/01 hồ sơ; Tài sản 2: 1.315.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt (xây dựng nhà phố 01 trệt 03 lầu) khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vũng Liêm (từ ngày 17/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày19/6/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2019, tại Hội trường Quảng trường huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm. Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3870224.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.