(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0914149648

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Địa chỉ: 117 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 17/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:56 27/04/2022 - 17:00 17/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: , tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định đối với từng tài sản; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 20/05/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 5