(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn

Địa chỉ: Số 39, đường Huỳnh Tấu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 17/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 18/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 11:11 21/04/2022 - 11:00 17/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/05/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4