(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: 05 lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 265 kg. Nguồn gốc tài sản: Là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu; như sau:

- Lô 1: Tôm sú lột PTO, số lượng: 26 kg; gồm: loại: 26-30 con/453g; số lượng 11,1 kg; loại: 31-40 con/453g; số lượng 9,3 kg; loại: 41-50 con/453g; số lượng 5,6 kg. Giá khởi điểm: 4.593.380 đồng.

- Lô 2: Tôm sú lột PTO, số lượng: 51,1 kg; gồm: loại 26-30 con/453g; số lượng 20,7 kg; loại: 31-40 con/453g; số lượng 30,4 kg; Giá khởi điểm: 9.150.800 đồng.

- Lô 3: Tôm sú lột PTO, số lượng: 82,1 kg; gồm: loại: 21-25 con/453g; số lượng 14,9 kg; loại: 26-30 con/453g; số lượng 35,4 kg; loại: 31-40 con/453g; số lượng 31,8 kg; Giá khởi điểm: 15.196.200 đồng.

- Lô 4: Tôm sú lột PTO, số lượng: 72,7 kg; gồm: loại: 26-30 con/453g; số lượng 12,9 kg; loại: 31-40 con/453g; số lượng 59,8 kg; Giá khởi điểm: 12.770.600 đồng.

- Lô 5: Tôm sú, thẻ lột PTO, số lượng: 33,1 kg; gồm: loại: 21-25 con/453g; số lượng 08 kg; loại: 26-30 con/453g; số lượng 12 kg; loại: 31-40 con/453g; số lượng 8,6 kg; Tôm thẻ lột PTO: loại: 31-40 con/453g; số lượng 4,5 kg. Giá khởi điểm: 6.056.650 đồng.

Nơi gửi lưu giữ tài sản: Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (cả 5 lô): 47.767.630 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi bảy ngàn, sáu trăm ba mươi đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 13,14 tháng 5/2021, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng, nộp ngày 17,18,19 tháng 5/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/4/2021 đến 17 giờ ngày 17/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 20/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.