(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh (Địa chỉ: Kiệt 38 đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thông báo tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng 22 lô quầy kinh doanh (Lần 2) tại chợ Cồn Tiên, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 20/5/2021 với các thông tin như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý chợ Cồn Tiên xã Hải Thái. Địa chỉ: Xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

2. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08h00 ngày 20/05/2021. Tại hội trường UBND xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Tài sản đấu giá. Cho thuê quyền sử dụng 22 lô quầy kinh doanh tại Chợ Cồn Tiên, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Thời hạn cho thuê lô quầy: 10 năm.

- Danh mục chi tiết lô quầy:

Ngày 20/5/2021, đấu giá quyền sử dụng quầy kinh doanh tại chợ Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 20/5/2021, đấu giá quyền sử dụng quầy kinh doanh tại chợ Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị ảnh 2

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 17/05/2021 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty hoặc tại UBND xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Phí người tham gia:

Lô quầy có giá khởi điểm từ trên 20trđ đến 50trđ: 100.000đồng/hồ sơ

Lô quầy có giá khởi điểm từ trên 50trđ đến 100trđ: 150.000đồng/hồ sơ

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ:

- Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ (bằng tiền mặt) vào ngày 17,18,19/05/2021 tại UBND xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Mức nộp tiền ký quỹ: 4.500.000đồng/1 lô quầy

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô quầy thì nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô quầy tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Phiếu ghi giá trả).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá (phiếu ghi giá trả) vào ngày 19/05/2021 (buổi sáng từ lúc 8h00 đến 11h00 và buổi chiều vào lúc 14h00 đến 16h00) tại Hội trường UBND xã Hải Thái.

7. Thời gian, địa điểm xem lô quầy đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem lô quầy từ ngày niêm yết, thông báo đến 16h00 ngày 17/05/2021 tại nơi có lô quầy đưa ra tổ chức đáu giá. (Chợ Cồn Tiên, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá và sử dụng đúng mục đích theo quy định pháp luật.

9. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty hoặc tại Văn phòng UBND xã Hải Thái và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định tại Quy chế đấu giá và Luật đấu giá tài sản 2016.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp, 01 vòng duy nhất/1 lô quầy. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Bằng phương thức trả giá lên

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đến các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá được biết để đăng ký làm thủ tục đấu giá.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty ĐTDĐ: 0911 465 989