(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Điện thoại: 0261.223.6979).

- Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song. Địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước

2.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 2.937,5m2/23 thửa đất ký hiệu B2; B13; B20; B21 và Khu A ký hiệu từ A1 đến A19 theo sơ đồ phân lô thửa đất đấu giá dự án tổ dân phố 6 thị trấn Đức An, huyện Đăk Song tại Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Đăk Song.(Chi tiết theo bảng đính kèm)

Tổng giá khởi điểm: 9.202.680.000 đồng (Chín tỷ hai trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

- Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở đô thị.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài

2.2 Giá khởi điểm: theo cột 4 phụ lục đính kèm.

2.3 Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của từng thửa đất, theo cột 5 phụ lục đính kèm.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp tiền đặt trươc tham gia đấu giá

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 22/4/2021 đến ngày 17/5/2021tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông và Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/5/2021 đến ngày 18/5/2021 vào số tài khoản: 63510000497867 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Đắk Nông, Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/5/2021

- Địa điểm: Tại hội trường UBND thị trấn Đức An, huyện Đắk Song.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 22/4/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/5/2021.

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông và Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.

- Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Có đơn xin tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, có cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm cộng bước giá đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

+ Phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

+ Mỗi hộ gia đình chỉ cử được 01 cá nhân tham gia đấu giá trên một thửa đất,

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

- Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông, điện thoại: 02612236979 và Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.

Ngày 20/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 1