(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/HĐ-DVĐGTS ngày 27/04/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su (không bao gồm quyền sử dụng đất) của Vườn cao su tại khoảnh 1, 2 tiểu khu 144 xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trong 05 năm (Bắt đầu từ niên vụ 2021-2022 đến hết niên vụ 2025-2026).

- Tổng diện tích đất của vườn cao su: 50,5 ha (theo Phương án đấu giá được UBND huyện Bù Đăng phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 05/4/2021).

+ Số cây cao su thời kỳ kinh doanh (cao su kinh doanh từ năm thứ 2 đến năm thứ 6): 18.309 cây (tương đương 33 ha theo quy chuẩn 555 cây/ha).

+ Diện tích cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản năm thứ 3 (trồng năm 2019): 2,4 ha.

4/ Giá khởi điểm là: 2.172.225.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn đồng). Chưa bao gồm VAT.

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

8/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/05/2021 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 06/05/2021 (Trong giờ hành chính) tại khoảnh 1, 2 tiểu khu 144 xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 17/05/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/05/2021 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến: 08 giờ 30 phút ngày 20/05/2021 (Thứ năm) tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 27/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/05/2021 đăng ký trực tiếp duy nhất tại 01 địa điểm là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của Pháp luật. Đồng thời không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.