(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 như sau:
Ngày 20/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, Bình Phước ảnh 1