(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Viễn thông An Giang ủy quyền như sau:
Ngày 20/5/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại TP.HCM ảnh 1