(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Nhà hát kịch Thành phố - Rạp Công nhân ủy quyền như sau:
Ngày 20/5/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại TPHCM ảnh 1