(BĐT) - Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2019 như sau:

Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254-3839871.

Fax: 0254-3839857/3838656.

Nội dung tiếng Việt.

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức bán theo nguyên trạng “02 Turbines TB-5000 và Gas generator” theo hình thức mời đấu giá quốc tế một vòng bỏ phiếu kín. Chi tiết như sau:

Tài sản bán đấu giá: 02 Turbines TB-5000 và Gas generator với đặc điểm sau:

STT

Tên tài sản/ Name of the property

Năm sản xuất/ Year of manufacture

Thời gian đưa vào sử dụng/ Time to start using

ĐVT/ Unit

Số lượng/ Quantity

1

Turbine TB-5000 (from MSP8 platform):
- Manufaturer: EGT-European Gas Turbines (Siemens)

- S/N: 9052/114U;
- Capacity: 3.870 KW;

- Model Gearbox: Aller Gear 9.25;

- Number of working hours from the beginning: 73.558 hours;

- Number of working hours after overhaul: 21.546 hours.

1993

1995

Bộ/Set

01

2

Turbine TB-5000 (from MSP9 platform):
- Manufaturer: EGT-European Gas Turbines (Siemens)

- S/N: 9052/115U;
- Capacity: 3.870 KW;

- Model Gearbox: Aller Gear 9.25;

- Number of working hours from the beginning: 84.272 hours;

- Number of working hours after overhaul: 6.852 hours.

1993

1995

Bộ/Set

01

3

Gas Generator

- Manufaturer: EGT-European Gas Turbines (Siemens)

- S/N: TB33005A729

1996

1997

Bộ/Set

01

Giá khởi điểm: 11.950.000.000 VND (tương đương 516.400,00 đô la Mỹ), đã bao gồm VAT.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 08h00 ngày 03/5/2019 đến trước 09h00 ngày 20/5/2019 (trong giờ hành chính). Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời đấu giá 1.000.000 VND (nhà thầu trong nước) hoặc 45 USD (nhà thầu nước ngoài), thanh toán qua tài khoản số 008.100.000001.1 (VND) hoặc 008.137.000002.9 (USD) của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Vũng Tàu trước khi nhận hồ sơ.

Thời gian xem hàng: các nhà thầu được yêu cầu tập trung tại cổng Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Vũng Tàu vào lúc 08h30 ngày 16/5/2019. Vietsovpetro sẽ cử đại diện đưa các nhà thầu đi xem tàu.

Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 20/5/2019.

Thời gian mở hồ sơ chào giá: 09h30 ngày 20/5/2019.

Đảm bảo dự thầu: 1.619.800.000 VND hoặc 70.000 USD với hiệu lực 30 ngày kể từ ngày đóng thầu, do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Vũng Tàu phát hành theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời đấu giá.

Liên hệ: Phòng Tiếp thị và Dịch vụ Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Vũng Tàu.

Mr. Andrey Svistunov – email: svistunov.hq@vietsov.com.vn

Mr. Nguyễn Huy Hoàng – email: hoangnh.hq@vietsov.com.vn

Tel. 0254 3839871 – ext: 2676. Fax: 0254-3560410.

Nội dung tiếng Anh.

Vietsovpetro would like to place on sale two Turbines TB-5000 and Gas generator known as on “AS IS, WHERE IS” basis in the format of international one-round sealed bidding. Further details of the Bid are provided below.

Property for sale: two Turbines TB-5000 and Gas generator.

STT

Name of the property

Year of manufacture

Time to start using

Unit

Quantity

1

Turbine TB-5000 (from MSP8 platform):
- Manufaturer: EGT-European Gas Turbines (Siemens)

- S/N: 9052/114U;
- Capacity: 3.870 KW;

- Model Gearbox: Aller Gear 9.25;

- Number of working hours from the beginning: 73.558 hours;

- Number of working hours after overhaul: 21.546 hours.

1993

1995

Bộ/Set

01

2

Turbine TB-5000 (from MSP9 platform):
- Manufaturer: EGT-European Gas Turbines (Siemens)

- S/N: 9052/115U;
- Capacity: 3.870 KW;

- Model Gearbox: Aller Gear 9.25;

- Number of working hours from the beginning: 84.272 hours;

- Number of working hours after overhaul: 6.852 hours.

1993

1995

Bộ/Set

01

3

Gas Generator

- Manufaturer: EGT-European Gas Turbines (Siemens)

- S/N: TB33005A729

1996

1997

Bộ/Set

01

Minimum Reserve Price: USD 516.400,00 (Five hundred and sixteen thousand four hundred dollars) or VND 11.950.000.000 (Eleven billion nine hundred fifty million Vietnamese dong), inclusive of VAT.

Register for participation: Bidding Documents shall be available for collection from 08:00 AM, on 03/5/2019 to 09:00 AM on 20/5/2019 Hanoi time, GMT +7 (in working hours) at below correspondence address.

Bidders may obtain Bidding Documents at a non-refundable fee of VND 1.000,000 for Vietnamese Bidders or USD 45 for foreign Bidders. Tender fee should be paid prior to Bidder’s receipt of Bidding Documents by electronic transfer to: VND account No.: 008.100.000001.1 or USD account No.: 008.137.000002.9 – Beneficiary: Vietsovpetro at Vietcombank – Vung Tau Branch.

Pre-bid inspection: Bidders are required to gather at Vietsovpetro Gate, 105 Le Loi Street, Thang Nhi Ward, Vung Tau City at 08:30 AM on 16/5/2019. Representatives of VSP will take the contractors to inspection the barge.

Bid closing time: Deadline for submission of Bid Proposal is 09:00 AM on 20/5/2019 (Hanoi time, GMT+7). Timely submitted Bid Proposals will be publicly opened at 09:30 AM on the same day and all submitted Bidders are invited to attend.

Bid Bond: Bid Proposal is to be accompanied by a Bid Bond of USD 70.000,00 or VND 1.619.800.000,00 with the validity of thirty (30) days from the Bid Closing date, issued by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Vungtau Branch and strictly complied with the format provided by Vietsovpetro.

Correspondence:

MARKETING AND SERVICES DEPARTMENT OF VIETSOVPETRO

Add.:15th Floor, 105 Le Loi St., Ward Thang Nhi, Vung Tau City, S.R Vietnam

PIC 1: Mr. Andrey Svistunov - Email: svistunov.hq@vietsov.com.vn

PIC 2: Mr. Nguyen Huy Hoang - Email: hoangnh.hq@vietsov.com.vn

Tel: +84 2543 839 871 – Ext: 2676 – Fax: +84 254 3560410