(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:
Ngày 20/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 20/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 20/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 3