(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2021 do Vietinbank Chi nhánh 5 TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 20/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ảnh 1