(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2021 như sau:
Ngày 20/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ảnh 1