(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu, phường 03, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/4/2021, đấu giá khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 15/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 29/03/2021 - 17:00 19/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 20/04/2021

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh