(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 20/4/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Thời trang cao cấp Linh Thành, đã được VAMC mua nợ của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 3 bằng Hợp đồng mua bán nợ số 02/2019/HĐMBN/AGRIBANK CN3 – VAMC CN TP.HCM ngày 31/12/2019.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Cổ phần Thời trang cao cấp Linh Thành. Địa chỉ: Số 55 Cộng Hòa, Phường 04, quận Tân Bình, TP.HCM.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 3.

3. Giá khởi điểm: 37.474.650.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi bẩy tỷ, bốn trăm bẩy mươi tư triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 16/04/2020 tại trụ sở VAMC và trụ sở VAMC – CN TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu g  iá: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 16/04/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 16/04/2020 tại trụ sở VAMC và VAMC – CN TP.HCM.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/04/2020 cho đến trước 16h00, ngày 17/04/2020.

9. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 15h30, ngày 20/04/2020 tại trụ sở VAMC hoặc trụ sở VAMC – CN TP.HCM.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Nguyễn Hồng Thúy Trang (cán bộ Ban Đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0986.678.132; Email: nguyen.hongthuytrang@sbvamc.vn.