(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2020 do Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Dự án đầu tư cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, bao gồm: Quyền thực hiện dự án; quyền thuê đất; quyền đối với các tài sản gắn liền với đất; quyền đối với tài sản hình thành trong tương lai trên diện tích đất 27.297,0 m2.

Giá khởi điểm: 24.385.536.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/03/2020 đến 16 giờ 00, ngày 17/04/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 08/03/2020 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/04/2020 đến 16 giờ 00, ngày 17/04/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 20/04/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.

Gia hạn thời gian đấu giá

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hải Phòng, Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco gia hạn thời gian tổ chức đấu giá tài sản thi hành án là: Dự án Đầu tư cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, bao gồm: Quyền thực hiện dự án; quyền thuê đất; quyền đối với các tài sản gắn liền với đất; quyền đối với tài sản hình thành trong tương lai trên diện tích đất 27.297,0 m2 như sau:

Giá khởi điểm: 24.385.536.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/03/2020 đến 16 giờ 00, ngày 04/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 17/04/2020 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/05/2020 đến 16 giờ 00, ngày 06/05/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 07/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.