(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vào ngày 20/4/2020 do Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh điện năng

Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 63.016.948 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 20/04/2020

Giá khởi điểm: 31.931 đồng/cổ phần

Số mức giá: 2

Bước khối lượng: 1

Bước giá: 1

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 63.016.948 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 63.016.948 cổ phần

Ngày phát hành: 20/04/2020