(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy sản vào ngày 20/4/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 31 lô đất khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 2), phường Thủy Dương.

2. Diện tích quỹ đất: 6.236,7 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

TT

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Đơn giá

khởi điểm (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

1

310

344,7

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 19,5 m và 13 m

12.500.000

4.308.750.000

216.000.000

640.000.000

2

311

144,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

3

312

144,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

4

313

144,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

5

314

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

6

315

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

7

316

180,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.800.000.000

90.000.000

270.000.000

8

319

240,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 13 m và 13 m

10.500.000

2.520.000.000

126.000.000

370.000.000

9

320

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

10

321

384,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 13 m và 13 m (hướng bờ sông)

12.500.000

4.800.000.000

240.000.000

720.000.000

11

322

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

12

323

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

13

324

288,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m (hướng bờ sông)

12.000.000

3.456.000.000

173.000.000

510.000.000

14

325

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

15

326

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

16

327

288,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m (hướng bờ sông)

12.000.000

3.456.000.000

173.000.000

510.000.000

17

328

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

18

329

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

19

330

288,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m (hướng bờ sông)

12.000.000

3.456.000.000

173.000.000

510.000.000

20

331

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

21

332

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

22

333

288,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m (hướng bờ sông)

12.000.000

3.456.000.000

173.000.000

510.000.000

23

334

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

24

335

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

25

336

288,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m (hướng bờ sông)

12.000.000

3.456.000.000

173.000.000

510.000.000

26

337

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

27

338

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

28

339

288,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m (hướng bờ sông)

12.000.000

3.456.000.000

173.000.000

510.000.000

29

340

144,0

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch rộng 13 m

10.000.000

1.440.000.000

72.000.000

210.000.000

30

341

240,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 19,5 m và 13 m

10.500.000

2.520.000.000

126.000.000

370.000.000

31

342

384,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 19,5 m và 13 m (hướng bờ sông)

12.500.000

4.800.000.000

240.000.000

720.000.000

TỔNG

6.236,7

68.844.750.000

Ghi chú: Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/04/2019 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/04/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/04/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 17/04/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/04/2019 cho đến 16h30 ngày 19/04/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 20/04/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn