(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong ủy quyền vào ngày 20/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC

Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 02346286999

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Địa chỉ: xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 17/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/03/2021 - 17:00 17/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 20/3/2021

Địa điểm: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế