(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/3/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573848979

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa

Địa chỉ: 27 Lê Thánh Tôn, phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 17/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 02/03/2021 - 17:00 17/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02 tháng 3 năm 2021 đến 17h00’ ngày 17 tháng 3 năm 2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau: -Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai năm 2013; - Trong một lô đất: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá hợp lệ cho Công ty trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/03/2021

Địa điểm: Hội trường UBND phường 3, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên