(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/3/2020 do Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn và ông Vũ Đình Thịnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá:

- Bên thế chấp, chủ sở hữu tài sản (người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền): Ông Vũ Đình Thịnh.

- Bên nhận thế chấp tài sản: Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn, số 28 - 30 - 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38231 880 (423).

Tài sản đấu giá: 06 QSDĐ tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay đổi thành phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Trong đó:

- Tài sản thứ 1: 47 thửa đất. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 23.296 m2.

- Tài sản thứ 2: 35 thửa đất. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 21.905 m2.

- Tài sản thứ 3: 9 thửa đất. Tờ bản đồ số 4. Diện tích: 4.331 m2.

- Tài sản thứ 4: Thửa đất số 2141. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 10.124 m2.

- Tài sản thứ 5: Thửa đất số 2140. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 10.124 m2.

- Tài sản thứ 6: 21 thửa đất. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 9.452 m2.

Giá khởi điểm: 49.593.103.000 đồng. Tiền đặt trước: 4.959.310.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (chậm nhất ngày 12/03/2020) đến hết ngày 19/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 17/03/2020 tại xã Tân Định, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương (nay đổi thành phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nơi có các thửa đất.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/03/2020 đến ngày 19/03/2020 (trong giờ hành chính).

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 20/03/2020.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.